Котките.com // Обяви // Продавам

Най-добрата възможност да рестартирате дейностите си

Какво трябва да се направи, за да се помогне на икономиката да се съживи след пандемията на COVID-19? В тази област работим с местни и международни финансови институции за разработване на краткосрочни, средносрочни и дългосрочни планове за финансиране, които да допринесат за изпълнението на проекти и да преодолеят финансовите ограничения. Целта е да се изкорени бедността и да се бори срещу изключването от банките чрез отпускане на различни видове заеми. Свържете се с нас за повече информация.
Имейл: Financialserviceforall@protonmail.ch
 
 


добавено на: 02.09.2020


За връзка с подателя на обявата:
град:  Varna
телефон:  33755408647
e-mail:       Financialserviceforall@protonmail.ch
подател: Frederic VILA